Pracovník má v mobilu nebo v tabletu veškeré potřebné informace a v reálném čase si předává data s centrálou. Celá komunikace je tak operativnější. Sindiko přinese významné zkrácení rutinní administrativní činnosti, urychlí předávání informací a vytvoří prostor pro okamžitý kvalitní reporting.

 • Mobilní plánování příkazů znásobí kapacity,
 • distribuce dat na mobilní zařízení zrychluje úkolování,
 • integrace map zpřehledňuje čas i prostor,
 • skladové hospodářství diskrétně eviduje vaše zdroje,
 • sběr cenných dat snižuje operativní výdaje až o 25 %.

Jak Sindiko funguje

Sindiko se skládá ze serveru a mobilní aplikace. Serverová část je řídící jednotkou a slouží jako dohledové centrum pro dispečink a management. Mobilní část je online i off-line aplikace pro pracovníky v terénu.

Aplikace řídí:

 • harmonogram prací,
 • využití zdrojů,
 • výkon procesů,
 • pracovní jednotky,
 • lidský kapitál, schopnosti,
 • skladové hospodářství.

Pro management žádné papírové barikády na stole. Pro pracovníky vše důležité na dotek prstu. Vysoká bezpečnost dat.

Varianty

Sindiko Generic

Cloudové řešení pro menší firmy, které si aplikaci přizpůsobí podle svých potřeb.

Sindiko Generic

Sindiko Enterprise

Software vyvíjíme od základu podle procesní analýzy a specifických potřeb klienta.

Sindiko Enterprise